Reisvoorwaarden Travelmarker Reizen

Stichting Garantiefonds Reisgelden

TM reizen is aangesloten bij SGR en het Calamiteitenfonds

Travelmarker Reizen BV (KvK nr. 34136825) is aangesloten bij SGR en het Calamiteitenfonds. U kunt dit controleren via sgr.nl/ en calamiteitenfonds.nl. Zoekt u dan op Travelmarker Reizen (zonder de toevoeging BV), waaronder wij staan geregistreerd.

Over de SGR-garantieregeling

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Over het Calamiteitenfonds

  • Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De bijdrage aan het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking. Er geldt een maximum van 9 personen per boeking. Indien u meer dan één arrangement van deze website boekt, betaalt u slechts eenmalig deze bijdrage. De SGR- garantie kost u niets.

 

 

 volg ons op facebook!
Travelmarker Reizen is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en het Calamiteitenfonds

© 2019       Travelmarker Reizen BV